MASADA

IWI MASADA 9mm striker-fired piu0161tou013e s polymu00e9rovu00fdm ru00e1mom, ktoru00e1 bola vyvinutu00e1 aby predu010dila a poskytla vu00fdhodu svoju00edm uu017eu00edvateu013eom u010di uu017e na bojisku alebo pou010das nosenia v civile. Je viac neu017e len obyu010dajnu00e1 polymu00e9rovu00e1 piu0161tou013e, MASADA disponuje nu00edzkym profilom zu00e1veru aby dochu00e1dzalo k u010do najmenu0161iemu zdvihu zbrane pou010das vu00fdstrelu. Absolu00fatne vu0161estrannu00e9 ovlu00e1dacie prvky, vylepu0161enu00e1 ergonu00f3mia ktoru00e1 podvedome zabezpeu010duje ten najlepu0161u00ed a najru00fdchleju0161u00ed mou017enu00fd u00fachop a nanesenie na teru010d. V balenu00ed nu00e1jdete 3 ks vymeniteu013enu00fdch chrbtov pre zabezpeu010denie strelecku00e9ho komfortu pre kau017edu00e9ho uu017eu00edvateu013ea.

u00a0

 • 3 vymeniteu013enu00e9 chrbty rukovu00e4te – S,M,L
 • Hladku00fd a lineu00e1rny reset spu00fau0161te so zabudovanou poistkou v spu00fau0161ti
 • Ru00fdchla, jednoduchu00e1 a hlavne bezpeu010dnu00e1 rozborka bez potreby stlau010denia spu00fau015bte
 • Malu00e9 mnou017estvo komponentov
 • Combat mieridlu00e1, za pru00edplatok tru00edciovu00e9 v zu00e1klade
 • Nu00edzka vu00fdu0161ka a hmotnosu0165 ru00e1mu zbrane pre zabezpeu010denie u010do najmenu0161ieho zdvihu zbrane pou010das streu013eby

MASADA vyuu017eu00edva modulu00e1rny systu00e9m spu00fau0161u0165ovu00e9ho mechanizmu tej najvyu0161u0161ej kvality ktoru00fd je mou017enu00fd u013eahko rozobrau0165 pre zabezpeu010denie u013eahkej a ru00fdchlej u00fadru017eby zbrane.

Spu00fau0161u0165 zbrane MASADA je nadizajnovanu00fd abu00fd vylepu0161il presnosu0165 zu00e1sahov a bezpeu010dnosu0165 strelca. Odpor spu00fau0161te je od 2,49kg do 3kg s lineu00e1rnym a u010distu00fdm resetom bez zadrhu00e1vania. Na bezpeu010dnosu0165 dohliada MASADA aj pou010das u010distenia a rozborky zbrane kde nieje potrebnu00e9 stlau010diu0165 spu00fau0161t pre jej demontu00e1u017e !

MASADA prichu00e1dza s polygonu00e1lnym vu00fdvrtom so stu00fapanu00edm 1:10 RH.

Zu00e1sobnu00edk nu00e1m poskytuje u0161tedru00fdch 17+1 kapacitu.

Optimalizovanu00fd ergonomicku00fd dizajn.

 • Veu013eku00fd lu00fau010dik spu00fau0161te pre mou017enosti pouu017eitia s rukavicami alebo bez
 • Vylepu0161enu00e1 u00fachopovu00e1 u010dasu0165 – zdrsnenu00e1 textu00fara v zu00e1klade = lepu0161u00ed grip zabezpeu010duju00faci presnu00e9 zu00e1sahy za kau017edu00fdch podmienoku00a0
 • Plne obojstrannu00e9 ovlu00e1dacie prvy : zu00e1chyt zu00e1veru, vypu00fau0161u0165au010d zu00e1sobnu00edka, manuu00e1lna poistka ( na zaku00e1zku )

Vu00ddHODY

 • Skrytu00e9 kladivo
 • u013dahko posu00favateu013enu00fd ru00e1m s vylepu0161enu00fdm zu00e1chytom v prednej a zadnej u010dasti
 • Externu00fd vyu0165ahovau010d vybavenu00fd takticku00fdm indiku00e1torom nabitia komory
 • Polygonu00e1lny vu00fdvrt hlavne
 • Integrovanu00fd MIL-STD 1913 Picatinny rail
 • 17+1 rds. kapacita zu00e1sobnu00edka, farba u010dierna
 • Pevnu00e9 3-bodovu00e9 tru00edciovu00e9 mieridlu00e1 (za pru00edplatok)
 • 100% vymeniteu013enosu0165 vnu00fatornu00fdch mechanizmov pre dosiahnutie u010do najniu017eu0161u00edch nu00e1kladov pou010das celej u017eivotnosti zbrane

TECHNICKu00c1 u0160PECIFIKu00c1CIA

 • Kaliber: 9X19mm

 • Du013au017eka hlavne (mm): 104 (4.1u2033)

 • Celkovu00e1 dlu017eka zbrane (mm): 189

 • Vu00e1ha (v gramoch) (bez zu00e1sobnu00edka): u00a0650g

MASADA v černé barvě
MASADA 9 IWI česká republika
Masada Pistole

Máte záujem o produkty IWI ? Napíšte nám !

Pokiaľ áno, neváhajte sa na nás obrátiť prostredníctvom našich kontaktov ale nám napíšte nezáväzný dopyt. Tešíme sa na prípadnú spoluprácu.

Pošlite nám nezáväznú dopyt

Ak nám zaslať nezáväznú požiadavku, vyplňte požadované údaje.

Nezáväzný dopyt

Ak nám zaslať nezáväznú požiadavku produktov, vyplňte požadované údaje.

Dopytované produkty

 • Masada

Kontaktné údaje